Hem Personen Medicinaren Företagaren Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Informatören

Informatören

Rollen som lärare, undervisare, informatör fanns djupt förankrad i min själ. Jag var ju uppväxt i ett lärarhem. Båda mina föräldrar var utbildade lärare. Min äldsta syster blev också folkskollärare, min nästa syser blev lärare på sjuksköterskeskolan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Redan uider de första åren på läkarlinjen i Uppsla blev jag lärare: efter genomgången kusr i anatomi blev jag 1:e amanuens med uppdrag att undervisa de yngre kurs-delagarna. Samma sak kom att gälla efter kursen i fysiologi och några år senare efter geomgången kurs i ögonsjukdomar, då jag fick iträda mig rollen som biträdande lärare hos professor von Bahr. Det senare ledde till att jag redan före läkarlegitimationen fick vikariera på en överläkartjänst vid ögonkliniken av regionsjukhuset i Umeå.

Efter flytten till Karolinska institutet i Stockholm började jag snart efter det jag tillträtt tjänsten vid Kvinnokliniken att påbörja min roll som forskare. Tillsammans med mina handledare beslöt jag mig för att forskningsarbetet skulle handla om den glatta muskulaturens funktion och fysiologi. Livmodermuskulaturen blev av naturliga skäl representant för glatt muskulatur och tillsammans med docenten i medicinsk fysik byggde jag instrument för registrering av muskulaturens svar på stress inom olika frekvensområden. Detta abete ledde till ett flertal vetenskaliga artiklar, vilka låg till grund för föreläsningar vid nationella och internationella kongresser.

Den första internationella kongressen vid vilken jag föreläste ägde rum i Moskva 1958. Den nästa i Wien 1959 och den tredje i Mar del Plata (några mil söder om Buenos Aires) år 1963. Min insats som informatör vid kongressen 1963 ledde till inbjudan att arbeta vid Columbia University i New York. Forskningsarbetet där gav mig rika möjligheter att verka som informatör på det internationella planet.

Jag föreläste vid Universitetet i Siena i norra Italien, i Bankok, Tailand, i Nagoja, Japan, i Kuala Lumpur, Malaysia, i Mexico City, Mexico och i Rom, Italien.