Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Privatpersonen Publik person

Personen Ingemar Joelsson

Jag har under tjugo år varit professor i kvinnosjukdomar (obstetrik och gynekologi) vid Universitetet i Umeå och samtidigt chef för kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset. Det har inneburit ansvar för utbildning av läkarstudenter och fortbildning av läkare under specialist-utbildning i ämnet kvinnosjukdomar. Därtill kom ansvaret för vården av patienterna vid kliniken, bestående av två gynekologiska avdelningar med vardera 30 patienter, en BB-avdelning med 20 platser och en förlossningsavdelning med 8 förlossningsrum.

 

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Umeå är remissinstans för
den Norra sjukvårdsregionen, cirka 50% av Sveriges yta.

Medicinsk forskning och undervisning har alltid varit primära områden för mig. Det känns väsentligt att nu, efter pensioneringen, publicera en  hemsida, som beskriver mig själv och min verksamhet under delar av livet.

 

Jag har haft en omfattande föreläsnings- och seminarie-verksamhet, framför allt inom kvinnomedicin, men också inom området för alternativa och komplementära behandlingsmetoder. Föreläsningsresorna såväl inom Sverige som internationellt har varit omfattande och mycket stimulerande.

 

För att göra allt detta möjligt skapade jag en organisatorisk enhet, företaget/förlaget Scientific Communication AB, som har fungerat som en sammanhållande länk mellan de olika verksamheterna under åren fram till och med juni månad 2017.

Ingemar Joelsson