Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen

Välkommen!

Jag har delat beskrivningen av mig horisontellt i fyra gestalter: personen, medicinaren, företagaren och fotografen. Naturligtvis överlappar de varandra.

 

Jag vill försöka beskriva de fyra gestalterna så troget och objektivt - men också så informativt - som möjligt. Det blir litet av en historiebeskrivning. Kanske någon kan vara intresserad.

 

Redan nu vill jag ge en förklaring till de valda bilderna. Jag föddes, växte upp och utbildade mig i Uppsala. De båda kyrkorna, Domkyrkan och Helga Trefaldighets kyrka, betydde mycket under min uppväxt. Min far var kantor: som folkskollärare tjänstgjorde han i Rickomberga skola, som organist i Helga Trefaldighets kyrka, i folkmun kallad Bondkyrkan. 

 

Den andra bilder visar Uppsala Universitet, som jag har att tacka för grunden till min akademiska utbildning.

Den tredje bilden är tagen i en bokskog på Österlen, den del av Sverige dit jag flyttade efter de 20 senaste yrkesverksamma åren i Umeå. Den representerar möjligheten att odla min foto-hobby. Den pekar också ut den plats där jag slagit mig ned med stor ro, glädje och tillfredsställelse.

 

Den fjärde bilden visar kyrkan i St Pauli församling i Malmö, den församling som jag tillhörde under de första 10 åren i Malmö. St Pauli kyrka - en av de få åttakantiga kyrkorna i Sverige - är vacker. Den var min närmaste granne. Bilden av St Pauli kyrka ser jag som ett tecken på att ringen är sluten, St Pauli kyrka minner mig varje dag om vad Domkyrkan och Helga Trefaldighets kyrka betydde under min uppväxt.