Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Förläggaren Läraren Informatören

Företagaren Ingemar Joelsson

En av mina absolut svagaste sidor är det förhållande, att jag är intresserad av att pröva vingarna inom alltför många verksamhetsområden. Det observerades av mina kolleger och mina chefer. Man ansåg mig vara "splittrad", en egenskap som inte var av godo.

Jag ville pröva det mesta. Jag hade svårt att gå till djupet i vissa, i och för sig intressanta forskningsområden. När jag hade nått kunskap om och förståelse för problematiken inom ett område, ja då var jag redan på väg att penetrera nya intresseområden.

Ett slående exempel är mitt val av yrke. Jag sökte efter studentexamen till såväl Tekniska högskolans linje "Teoretisk fysik"som till läkarlinjen. Slumpen gjorde attt jag började läsa till läkare. Jag har många gånger funderat på om jag inte hade passat bättre - eller blivit lyckligare - som fysiker. Kanske hittade jag - också av slumpen - en bra balans genom att jag fick möjligheten att välja tekniska ingångar i de forskningsområden, som jag kom att kämpa med. Det berodde säkert på det faktum att jag redan under de första åren som läkare fick ingå i ett team av läkare och tekniker, som samarbetade på högsta nivå.

Många har ifrågasatt spridningen - bredden - i min forskning: 1."fosterfysiologi", 2. den glatta muskulaturens funktion och fysiologi samt 3. utvecklingsarbete inom radioterapi för kvinnlig cancer. Liksom vidden av mina specialistkompetenser: allmän kirurgi, obstetrik och gynekologi samt gynekologisk onkologi.

Under mina första år som läkare prövade jag också på att vara författare. Jag tjänstgjorde som lärare på sjuksköterskeskolorna såväl under tiden vid Akademiska sjukhuset i Upppsala som vid Västerbottens läns landsting i Umeå. Det gjorde att jag fick idén att skriva läroböcker för sjuksköterskor under utbildning. En lärobok i kirurgi, en i ortopedi och en lärobok för sjuksköterskor under vidareutbildning till operationssköterskor. Den senare fick namnet "Klart för operation" och gjordes i samarbete med Lennart Nilsson, mästerfotografen. Samtliga gavs ut på Norstedts bokförlag och såldes mycket bra under en mångårig period.

Under mina första år i Stockholm vid Karolinska sjukhusets kliniker vid Sabbatsbergs sjukhus jobbade jag också som jourläkare nattetid. Jag åkte med de röda jourbilarna i någon av Stockholms fyra jour-distrikt. Började klockan 19, då jag blev upphämtad vid villan i Bromma och avslutade passet cirka klockan 02, då jag blev återbördad till hemmet.