Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Utlandsuppdrag

Medicinaren Ingemar Joelsson

Jag vill gärna beskriva de roller jag har haft som medicinare. Jag har varit läkare "kliniker på golvet", forskare, akademiker , men också, lärare, undervisare och informatör.

Forskaren - akademikern

Det stod tidigt klart för mig att man måste göra ett val: fortsatt läkarbana - underläkare - överläkare och klinikchef ---- eller en akademisk bana, som skulle leda till en docentur och så småningom till en professur. Jag beskriver min forskningsinsats och min akademiska karriär men också min läkarinsats som kirurg, gynekolog och radiolog. Och hela tiden som lärare, undervisare.

 

Läkaren - klinikern

Det var turligt för mig att under mina aktiva år en tjänst som professor och lärostolsinnehavare (professor and chairman) per automatik var knuten till en samtidig befattning som klinikchef. Jag hade därför förmånen att kombinera professuren i obstetrik och gynekologi vid Umeå Universitet med tjänsten som chef för kvinnokliniken vid universitetssjukhuset.

 

Informatören

Men jag har under alla mina år varit lärare och informatör. Under vissa år mer, under andra år mindre. Jag beskriver min egen uppfattning om dessa roller under "informatören".

Gå till Läkaren sid 1 här

medicinaren_bild

   Foto av mästerfotografen Pierre Mens