Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Privatpersonen Publik person

Private Ingemar Joelsson

Det är bäst att börja från början! Jag föddes fen 5 februari 1930 i Helga Trefaldighets Församling i Uppsala län. Min far var kantor, vilket på den tiden betydde kombinationen av folkskollärare och organist. Lärartjänsten var knuten till Rickomberga folkskola ett par kilometer från stadskärnan i Uppsala. Organisttjänsten var knuten till Helga Trefaldighets kyrka, i folkmun "Bondkyrkan", belägen i Domkyrkans skugga invid Odinslund. Familjen hade en tjänstebostad i en fastighet på skolområdet och jag är född i hemmet, vilket inte var ovanligt på den tiden.

 

Jag döptes också hemma, dopförrättare var domprosten Nathan Sandberg  från domkyrkoförsamlingen, en av min fars goda vänner. Dopvittnen var tandläkaren Erik Fredriksson med hustru Sonja. Erik var min mors kusin.

 

Min mor var också utbildad folkskollärare, föräldrarna hade träffats på folkskoleseminariet i Växjö. Fars första tjänst var i Hjo, där mina båda äldre systrar föddes, Birgitta 1918 och Margareta 1925. Efter Margaretas födelse tillträdde min far kantorstjänsten i Uppsala. Mamma valde att vara "hemmafru", vilket visade sig vara ett synnerligen bra arrangemang.

Min far hade många intressen: han var flitig föreläsare inom religiösa ämnen och reste mycket i den verksamheten. Han var dessutom författare och publicerade ett 20 tal böcker, av vilka många översattes till flera språk. Han komponerade kyrklig orgelmusik - flera av hans kompositioner gavs ut på Diakonistyrelsens förlag.

Min far förde ett fritt liv och kunde göra det tack vara att mor alltid fanns till hands som hans ständiga vikare på lärartjänsten. Organisttjänsten kunde han emellertid inte lika lätt lämna över till någon vikarie. Resorna fick ske under veckorna - helgerna var knutna till tjänstgöring i Trefaldighetskyrkan.

Gå till sida av privatpersonen 2