Hem Personen Medicinaren Företagaren Fotografen
Förläggaren Läraren Informatören

Förläggaren

Under min tjänstrgöring hos Axel Ingelman-Sundberg vid Sabbatsbergs Sjukus var Axel chefsredaktör för den internationella tidskriften Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica. Det var ärför ingen oväntad situation att han vid sin pensionering föreslog mig att överta den rollen.

Jag började som redaktör 1978 och hade till min hjälp landsredaktörer i de nordiska länderna, Danmark, Sverige, Finland ochäven i Island. Jag såg emellertid utvecklingsmöjligheter: att ine bara bara redaktör utan att även förlägga tidskriften. Jag inhämtade tillstånd från föreningen: Nortdisk Förening för Obstetrik och Gynekologi att överta förlagsrätten från dåvarande bokförlaget Almqvist & Wiksell AB. Universietsstyrelsen gav mig tillstånd att utnyttga ett - lägligt nog - tomt utrymme geografiskt när min klinik. Jag flytta inj där med en minidator från IBM och med en digital fotosättar från Agfa. Jag anskaffade också en IBM-maskin som just kommit ut på marknaden. Den innehöll en ordbehandlare och inmatnigsenheter av alla slag: tangentbord, minidiskar såvä lsom den tidens stora data-diskar och digitala "hålkort". Maskinen var uppkopplad till internet över telefonlinje.

IBM Sverige hjälpe mig att ansluta denn ofantliga ordbehandlingsmaskin till munidatort och Agfa hjälpte mig att ansluta den till den digitala sättningsmaskinen som i sin tur var ansluten till möjlighet att per telefonlina sända det fotosatta materialet till det tryckeri i Umeå som accepterade att skaffa apparatur och digitala tryckpressar för produktionen.

Jag hade cirka 5000 prenumeranter i 180 länder. Jag hade hela  prenumerantrergistret i minidatorn.