Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Förläggaren Läraren Informatören

Informatören

Medicinsk och paramedicinsk information har (tillika med teknologisk utveckling) varit av största intresse under hela mitt yrkesliv .

Jag vill då fokusera på två händelser, som har varit av särskild betydelse. Den första ägde rum under min tjänstgöring vid Radiumhemmet efter min återkomst från USA-vistelsen. Den andra ägde rum cirka 20 år senare.

Professor Sven Brohult, en gigant inom biokemi, ledde forskning om immunsystemets funktion. Han hade lyckats att med fysikaliska metoder framställa och rena substansen alkoxyglycerol ur hajleverolja. Han hade vidare visat att alkoxyglycerol hade en stimulerande effekt på immunsystemet.

Brohult förhandlade fram en möjlighet att vid Radiumhemmet göra en klinisk studie av effekten av alkoxyglycerol på läkningsförloppet av livmoderhals-cancer efter den sedvanliga radio-terapeutiska behandlingen. Sven Brohults hustru Astrid Brohult var anställd som forskningsledare och jag blev i min egenskap av gynekolog ansvarig för uppföljning av de behandlade patienterna.

Vid Radiumhemmet i Stockhom behandlades patienter med livmoderhalscancer från den "norra sjukvårdsregionen". Cirka 400 kvinnor med sjukdomen accepterade att inta alkoxyglycerol under behandlingsperioden och under uppföljningen 5 år efter avslutad behandling. Denna grupp jämfördes med en lika stor grupp kvinnor, som fick den sedvanliga behandlingen utan tillskott av alkoxyglycerol.

Det visade sig att 5-års överlevnaden hos "alkoxyglycerol-gruppen" ökade med statistisk signifikans. Det visade sig vidare att fistelbildning mellan urinledare och vagina minskade från 12% till 6% hos kvinnorna som fick alkoxyglycerol i jämförelse med kontrollmaterialet.

Dessa två fynd gjorde ett starkt intryck på mig. Jag fick ögonen öppna för att tillskott av alternativ-medicinska preparat som komplement till skolmedicinsk behandling verkligen kunde göra skillnad i avseende på resultatet av behandlingen.

Den andra händelsen ägde rum 1992 eller 1993. Tom Johnsson, delägare tillsammans med Kenty Bergstrand i företaget IQ Medical AB i Malmö ringde mig och frågade om jag kunde komma till Malmö för att diskutera ett alternativ till östrogenbehandling i klimakteriet. Jag tackade JA på stående fot. Jag hade i min verksamhet på kvinnokliniken vid Umeå Universitet många patienter med endometrios - jag var nog den enda gynekologen i Sverige som opererade avancerad endometrios. Det som jag saknade för dessa patienters välbefinnande i efterförloppet till den kirurgiska behandlingen var ett alternativ till den konventionella hormonbehandlingen. Det förelåg stor risk för de opererade endometrios-patienterna att få recidiv av sjukdomen om de fick östrogen. Behovet av ett alternativ var stort.

Det preparat, som Tom Johnsson var i färd med att marknadsföra, hade namnet Remifemin. Den verksamma substansen var ett isopropanol-extrakt av roten från medicinalväxten Cimicifuga racemosa, på svenska Silverax. Remifemin var/är alltså helt östrogenfritt. De medicinskt aktiva ämnena utgöres av triterpenglykosider och fenoliska substanser. Det var klassat som ett kosttillskott och blev omklassifiserat till växtläkemedel först 1998.

Samarbetet med Tom Johnsson och Kenty Bergstrand blev mycket givande. När Tom några år senare startade företaget Max Medica fick jag möjlighet att efter min pensionering arbeta halvtid hos honom. Jag fick också möjligheten att resa ut till hälsokostbutikernas kundklubbar och föreläsa om alternativ klimakteriebehandling. En anledning att flytta från Umeå till Malmö blev uppenbar.