Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Förläggaren Läraren Informatören

Läraren

Det har framgått tidigare i denna levnadsbeskrivning att jag hade en stor böjelse för att undervisa. Det tog sitt uttryck på flera sätt. Ett var att skriva läroböcker, ett annat var att föreläsa.

Redan under studietiden fick jag möjlighet att vikariera som lärare på sjuksköterskeskolorna, framför allt i Uppsala och i Umeå. Detta gjorde att jag publicerade läroböcker för sjuksköterske-elever. Ämnesområdena var allmän kirurgi, ortopedi och neurologi. Böckerna gavs ut på Norstedts förlag och såldes bra under flera år. Serien avslutades med en lärobok för operations-sköterskor med titeln "Klart för operation". Medförfattare var ett par operations-sköterskor vid Karolinska sjukhuset, Margareta Brissman och Gertrud Larsson. Mästerfotografen Lennart Nilsson stod för de  utmärkta illustrationerna.

Under åren vid kvinnokliniken av universitetssjukhuset i Umeå kom möjligheten att ge ut läromedel i multimedial form på CD-rom. De stora produktionerna var "Endometrios - diagnostik och behandling" tillsammans med Agneta Bergqvist vid Huddinge sjukhus och "Herpes simplex" tillsammans med Anders Hallén vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En professionelll grafiker från Argentina gjorde illustrationerna till Endometrios-skivan medan Anders Hallén stod för samtliga illustrationer i Herpes produkten.

Illustratören från Argentina arrangerade sedan en inbjudan till Malaspina University College där jag stod för en kurs om "Diagnostik och behandling av genital cancer". Jag föreläste 5 lektioner per dag under en veckas tid.

Under de här åren uppmärksammades ämnesområdet: "Människa - maskin-interaktion". Den första professuren i detta ämne inrättades vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med IBM som sponsor. På grund av mina stora investeringar i IBM-maskiner för en sammanhållen kedja "Från manus till tryckt produkt" fick jag förfrågan om jag kunde/skulle vilja föreläsa i detta ämne tillsammans med den första professorn. Jag tackade JA och fick uppeva några intressana symposier, två i Moskva och ett i Kiev i Ukraina.

Till utövande av lärar-rollen måste jag också räkna den stora mängd skrifter, som jag förlade på eget förlag. De handlade om användning av kosttillskott och växtläkemedel vid en del olika sjukdomstillstånd. De handlade också om effekten av t.ex. "Pollen - pistill-preparat", "Adaptogener", "Immunstimulerande medel" o.s.v.

Några av skrifterna finns fortfarande att ladda ned över internet. 

Samtliga finns tillgängliga på sveriges alla universitets-bibliotek.