Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Levnadsbeskrivning Levadsbeskrivning sid 2 Levnadsbeskrivning sid 3

Levadsbeskrivning sid 2

Tillbaka till Sverige började en tjänstgöring vid Radiumhemmets gynekologiska avdelning där min forskning inriktade sig på strålbehandling av kvinnor dels med livmoderhalscancer (collum cancer) och dels med livmoderkroppscancer (corpuscancer). Jag utvecklade där metoder för dos-beräkning i bäckenet av kombinationen intrakavitär radium- och extern strålbehandling med ”cobolt-kanon”. Under några månader vid Sorbonne-universitetet i Paris finslipade jag detta arbete tillsamans med forskarparet Dutreix. Mina forskningsresultat ledde till konstruktionen av ett räknesticks-liknande instrument (manometer) för beräkning av den högsta möjliga externa strålning som kunde ges utan komplikationer, såsom fistelbildningar mellan urinblåsa/uretärer och vagina. Detta instrument kom att få internationell användning.

 

Jag använde mina skrifter rörande livmoderns cancerutveckling och dess kurativa behandling med strålterapi för en akademisk avhandling, som jag försvarade i juni 1971, då jag förvärvade medicine doktorsgrad.

Jag fortsatte att arbeta som docent och lärare vid kvinnokliniken, Sabbatsbergs sjukhus fram till 1975 då jag sökte och fick professuren i obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet. Mitt forskningsarbete inom de tre områdena:

1. den glatta muskulaturens fysiologi och funktion

2. den feto-placentära enhetens fysiologi och funktion och

3. kombinerad strålbehandling vid tumörsjukdom i livmoderhals och livmoderkropp hade då genererat något över 300 vetenskapliga skrifter.

Till Levnadsbeskrivning sid 3

Tillbaka till Levnadsbeskrivning sid 2

Tillbaka till Levnadsbeskrivning sid 1

 Under tiden som professor och lärostolsinnehavare vid universitetet i Umeå anlitades jag som undervisare och föreläsare vid universiten i Lima, Peru, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Brasilien, Buenos Aires, Argentina och Montevideo, Uruguay.

 

Under tiden i Umeå var jag också visiting professor vid kvinnoklinikerna i Minneapolis, Minnesota och i Houston, Texas.

 

Under åren 1980—1992 var jag såväl chef-redaktör som producent av den internationella tidskriften Acta Obstetrica & Gynecologica Scandinavica. En tidskrift som kom ut 6 gånger per år med 100-sidiga nummer, vilka distribuerades till prenumeranter i cirka 90 länder.

 

Jag var också aktiv som lärare både på det nationella och det internationella planet.

 

Ämnesområdet människa-maskin-interaktion hade blivit aktuellt. Jag anlitades av IBM att redogöra för möjligheterna att använda digitala undervisningsmedel och föreläste vid landets universitetskliniker om detta tillsammans med den första professorni ämnesområdet vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag prövade också själv möjligheterna att introducera interaktiv undervisning genom att producera digitala läromedel på CD-ROM om Endometrios (tillsammans med docent Agneta Bergqvist), om Herpes genitalis (tillsammans med docent Anders Hallén och om Dysmenorré (tillsammans med docent Mats Åkerlund). Genom sponsormedel från läkemedelsföretag distribuerades dessa CD-Rom till allmänläkare och gynekologer i hela landet.