Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Utlandsuppdrag

Läkaren

Jag skriver detta år 2019, vid 89 års ålder. 24 år efter pensioneringen.

Kanske är det bra? Oväsentligheter har skalats bort. Det som jag själv minns som väsentligt finns kvar.

Jag blev legitimerad läkare i december 1954. Då hade jag redan skaffat mig en bred läkarerfarenhet. Jag hade vikarierat som underläkare vid krirugiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid kirurgiska kliniken Regionsjukhuset i Umeå, och vid mediciska kliniken, ögonkliniken och infektionskliniken i Umeå. Men framför allt  -- jag hade vikarierat som provinsialläkare i Tegs distrikt i Umeå tätort och som chef för sjukstugan i Bjurholm med tillhörande BB i Fredrika, cirka 5 mil nordväst därifrån.

Jag har många roliga minnen från den tiden. Jag fick lära mig mycket av duktiga sjuksköterskor/distrikts-sköterskor. Som exempel att ta ut "svetsblänk" ur cornea (Umeå-Volvoverken låg intill Tegs läkarmottagning) och att "gasa lungor" hos patienter med lungtbc under utläkning.

Erfarenheten från de här tjänstgöringarna skulle jag inte ha velat vara utan!

Gå till sidan Medicinaren

En intressant erfarenhet från kirurgkliniken i Umeå måste berättas. Under min tjänstgöring hos lasarettsläkaren Redell bildades kvinnokliniken.

De kirurgiska avdelnigarna hade rum med 38 patientsängar. På en av dessa avdelningar satte vi upp skärmar runt tre sängar: Dessa tre sängar utgjorde den första kvinnokliniken. Klinikchef för de tre sängarna var docenten Per Lundström, som hade rekryterats från Uppsala. Lundström och jag bodde i var sin dublett i vikariats-bostaden i lasarettsparken - kallad "Fattighuset". Detta var år 1954 elller år 1955, jag minnns inte riktigt.

Lundström blev sedermera professsor. Han betydde mycket för mig i sin rådgivning om fortsatt specialistutbildning. Han rådde mig att snarast flytta från Akademiska sjukhuset i Uppsala till Karolinska institutet i Stockholm. Han sade vid ett tillfälle under våra många diskussioner: "Om du sköter dina kort bra är du i lagom ålder att efterträda mig på professuren här i Umeå". Så blev också fallet. Vid 45 års ålder tillträdde jag professuren år 1975. Jag var då Sveriges yngste professor i en klinisk specialitet.

Mer om detta på andra ställen i denna redogörelse.

Gå till Läkaren sid 2