Hem Personen Medicinaren Företagaren Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Informatören

Läkaren

Jag skriver detta år 2017, vid 87 års ålder. 22 år efter pensioneringen.

Kanske är det bra? Oväsentligheter har skalats bort. Det som jag själv minns som väsentligt finns kvar.

Jag blev legitimerad läkare hösten 1954. Då hade jag redan skaffat mig en bred läkarerfarenhet. Jag hade vikarierat som underläkare vid krirugiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid kirurgiska kliniken Regionsjukhuset i Umeå, och vid mediciska kliniken, ögonkliniken och infektionskliniken i Umeå. Och framför allt  -- jag hade vikarierat som provinsialläkare i Tegs distrikt i Umeå och som chef för sjukstugan i Bjurholm med tillhörande BB i Fredrika, cirka 5 mil därifrån.

Jag har många roliga minnen därifrån, jag fick lära mig mycket av duktiga sjuksköterskor/distrikts-sköterskor. Som exempel att ta ut "svetsblänk" ur cornea (Umeå-Volvoverken låg intill Tegs läkarmottagning) och att "gasa lungor" hos patienter med lungtbc under utläkning. Erfarenheten från de här tjänstgöringarna skulle jag inte ha velat vara utan!

Gå till sidan Medicinaren

En annan intressant erfarenhet från kirurgkliniken i Umeå måste berättas. Under min tjänstgöring hos lasarettsläkaren Redell bildades kvinnokliniken.

De kirurgiska avdelnigarna hade rum med 38 patientsängar. På en av dessa avdelningar satte vi upp skärmar runt tre sängar: dessa tre sängar utgjorde den första kvinnokliniken. Klinikchef för de tre sängarna var docenten Per Lundström, som hade rekryterats från Uppsala. Lundström och jag bodde i var sin dublett i vikariats-bostaden (kallad "Fattighuset") i lasaettsparken.

Lundström blev sedermera professsor. Han betydde mycket för mig i sin rådgivning om fortsatt specialistutbildning. Han rådde mig att snarast flytta från Akademiska sjukhuset i Uppsala till Karolinska institutet i Stockholm. Han sade vid ett till fälle under hösten 1954: "Om du sköter dina kort bra är du i lagom ålder att efterträda mig på professuren här i Umeå".

Jag blev 1975 hans efterträdare på professorstjänsten.

Mer om detta på andra ställen i denna minnesskrift.

Gå till Läkaren sid 2