Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Utlandsuppdrag

Utlandsuppdrag

Under åren efter forskarinsatsen i USA och fram till mitten av 80-talet hade jag en del uppdrag iutlandet, som är värda att berätta om.

1. Internationell barnbegränsning var aktuell vid Karolinska institutet. Metoder för sterilisering lanserades och en av de mest skonsamma var att applicera små metallclips på äggledarna under laparoskopisk eller culdoskopisk guidning. Det senare innebar att ett litet snitt lades i den bakre vaginaltoppen på kvinnan (cul de- sac är benämningen på den rekto-uterina fickan i vaginas över del -- därav namnen culdoskop och culdoskopi). Genom incisionen kunde såväl ett laparoskop som en tång med en metall-klämma föras in i buken. Klämman kunde med viss svårighet applieras på äggledaren vid dess smala, uterus-nära del.

Genom erhållna anslag från WHO och SIDA kunde Karolinska instiutet delta i barnbegränsnings-insatser i Indien. Insatserna kan delas i två delar:

1. Föreläsningar i New Delhi och verksamhet vid "steriliserings-camps" på landsbygden utanför New Delhi

2. Steriliseringar i Thailand på ett sjukhus beläget strax norrut från Bangkok.

Sune Bergström, nobelpristagare i medicin och fysiologi, ringde mig en ganska sen kväll. Han hade i diskussion med kvinnokliniens två professorer (Ulf Borell och Marc Bygdeman, den senare på en WHO-fnansierad professsur på Karolinska institutet) blivit rekommenderad att ainlita mig för det första steriliseringsuppdraget. Han föreslog att vi skulle deltaga i en konferens i New Delhi, där jag skulle förläsa om laparaskopi och culdoscopi, och att jag därefter skull ingå i en planerad praktisk steriliseringskampang på landsbygden uanför New Delhi.

Detta var ju inget som man kunde tacka nej till. Jag författade snabbt underlaget till en föreläsning vid kongressen och gjorde mig redo.

Sune Bergström och jag reste med "Indian air" från Köpenhamn och blev furstligt välkomnade i Bangkok. På kongressen fick jag många frågor om laparoskopisk kirurgi, om hysteroskopi och culdoskopi. (mer om det nedan).

Efter ett par dagar i New Delhi hämtades jag på hotelllet "The Imperial New Delhi" vid Connaught Place och förenades med gruppen av internationella gynekologer för en bussresa ut till de steriliseringscamps som hade byggts upp.

Ett stort tält fungerade som operationssal. Vi från läkar- och sjuksköterske-gruppen bildade en liten kö utanför ingången till tältet. Kön fyldes snabbt på av nyfikna. Vi berättade för kvinnorna att de kunde få hjälp att inte behöva föda fler barn. Att de kunde bli steriliserade. De som visade intresse erböjds en transistorradio - och snart var verksamheten igång. De indiska kvinnorna visade sig ha synnerligen "slappa" vävnader vid slidtoppen, vilket underlättade att "fiska upp" äggledarna och att applicera metall-klämmorna på den smala delen nära uteushörnen. Jag uppskattar att vi hann oprera ett femtiotal kvinnor första eftermiddagen. Vi stannade i tre dagar.

Uppdrag nummer två från SIDA kom efter ett par månader. Då reste vår grupp till Bangkok och inkvarterades på "The Oriental Hotel". Vi bussade ut till ett jättlikt sjukhus i Bangkoks norra del. Vi sattes omedelbart i arbete.

Till "utlandsuppdrag"  sida 2.