Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Utlandsuppdrag

Forskaren sid 2

Mitt forskningsarbete gav resultat. Jag fick ganska omgående forsknings-anslag beviljade av Medicinska Forskningsrådet och av några mindre stiftelser för främjande av medicinsk forskning. Därigenom kunde jag utan svårighet anskaffa apparatur för att möjliggöra forskningen samt anställa såväl forskningsassistent(er) som sekreterare. Jag fick också

disponera en 3-rums forskningsvåning med ett arbetsrum för mig, ett för min sekreterare samt ett undersökningsrum för de kvinnor som accepterade att ingå i forskningsprojekten. Ett brevidliggande rum i samma våning disponerades av mäster-fotografen Lennart Nilsson,som jag etablerade ett nära samarbete med.

På kliniken sökte kvinnor med spontana såväl som beviljade aborter. Jag arbetade ofta sena kvällar i min forskningsvåning och hade avtal med den jourhavande kollegan att meddela mig när en sådan patient lades in. Jag ordnade med att det aborterde fostret omhändertogs på lämpligt sätt och larmade sedan Lennart Nilsson, som kom och hämtade fostret för de fotograteringar i vattenbad, som utgör grunden för boken: "Ett barn bllir till".

Ett av mina mer udda projekt innebar att hitta de optimala förhållandena för fotogafering av livmoderhalsens yta (portio) på ett sådant sätt att cellbilden på livmodertappen kunde ses med en skärpa som tillät diagnosticering av cell-förändringar redan i ett tidigt stadium. Det rörde sig dels om utprovning av ljussättning i vagina och dels om val (och tillverkning av) objektiv till Zeiss colposkop, utrustade med Leica respektive Nikon-kameror.  

 

Gå tillbaka till Forskaren sid 1

Lennart och jag avtalade med dansöser från Cullberg-baletten för att hjälpa oss med detta. De kunde behärska att ligga orörligt stilla i lämpliga positioner under den tid som krävdes för uppgifen. Resultaten av dessa arbeten kom dock aldrig att publiceras.

Jag  arbetade mycket med förståelse av utvecklingen av cancer i livmoderns endometrium. Lennart Nilsson var mig behjälplig på två skilda sätt. Dels beställde han genom sina kontakter lämpliga objektiv, som tillät att genom endoscop videofilma de rörliga endometrie-strukturerna, som var karakteristiska för de tidiga stadierna av endometriecancer. Och dels uförde han elektronmikroscopiska studier av cellbilden i biopsier, tagna genom samma endoscop och synkronicerade med videobilden. Denna unika karakteristik av tidig endometriecancer ledde dels till en utbildningsfilm, som visades vid flera nationella och internationella kongresser, och dels till flera vetenskapliga skrifter tillsammans med Axel Ingelman-Sundberg 

och Hans-Ludvig Kottmeier.

Ett ytterligare samarbete med Lennart Nilsson rörde en lärobok för sjuksköterskor, benämnd "Klart för operation". Text av mig och operationssköterskan Gertrud Larsson. Bilder av Lennart Nilsson. Vi disponerade en av de stora operationssaslarna vid kirurgiska kliniken. Lennart fotograferade delvis från i taket av i salen monterade plattformar. Boken kom att ingå i kursmaterialet för sjuksköterskor under vidareutbildning till operationssköterskor.

Gå till Forskaren sid 3