Hem Personen Medicinaren Företagaren Sammandrag Fotografen
Läkaren Forskaren Akademikern Utlandsuppdrag

Forskaren sid 8

Under de här två åren i Stockhoolm, 1973 - 1974 kom jag att söka tre nya tjänster: överläkartjänst vid Radiumhemmets gynekologiska avdelning, professur i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet respektive vid Umeå universitet. Detta beskrives under "Akademikern".

Jag tillträdde professuren vid Umeå universitet den 1 juni 1975. Tjänsten hade varit vakant under en tvåårsperiod. Under den tiden hade docenten Bo von Schultz vikarierat som professor och institutionschef. Bo hade en etablerad forskning inom endokrinologi och immunologi och hade två laboratorieassistenter anställda vid institutionens laboratorium.

Jag ville aldrig utmana Bo i hans disposition av institutionens resurser och etablerade aldrig någon egen forskning vid kvinnokliniken eller institutionen för obstetrik och gynekologi. Jag handledde två doktorander, Othon Lalos och Jan Rydnert och ordnade med "provföreläsning" för docentur i obstetrik och gynekologi för Eva Rylander, Mirjam Furuhjelms dotter.

Othon Lalos och Jan Rydnert forskade båda inom mitt eget område: den glatta muskulaturens funktion och fysiologi. Båda hade den särskilda inriktningen att studera prostaglandinernas effekt på den icke gravida och den gravida livmodermuskulaturens svar på mekanisk stress (retning). De försvarade sina avhandlingar med högsta betyg och båda blev kort tid efter doktorsdisputationerna docenter i obstetrik och gynekologi.

I min egenskap av forskare skrev och publicerade jag under åren 1959 - 1995 något mer än 300 vetenskapliga arbeten, alla publicerade i tidskrifter med referee-bedömning av insända manuskript.

Mina insatser i den akademiska världen beskriver jag under rubriken Akademikern.

Jag verkade som chefsredaktör och ansvarig utgivare för den internationella tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica undner en tolvårsperiod. Jag beskriver mitt arbete med tidskriften under rubriken Företagaren - Förläggaren. Gå till Förläggaren - klicka här

Jag blev under de senare åren av min professur ombedd att granska alternativa och komplementära behandlingsmetoder. Det började med uppdrag för läkemedelskoncernen Astra Sweden och fortsatte med uppdrag för distributörer för framför allt danska, tyska och Schweiziska läkemedels-företag. Jag beskriver den delen av min verksamhet under rubriken Informatören.

Gå till Informatören - klicka här.

Gå tillbaka till Forskaren sida 1 här.

Gå tillbaka till Forskaren sida 7 här